Apitek Ssek - SSEK-router med enkelt administration

Apitek Ssek är en nyckelfärdig SSEK-router direkt tillgänglig i molnet eller installerad i Ert datacenter. Systemet består av en delmängd av Apitek Prisma funktionalitet och avsedd för aktörer som vill kommunicera SSEK utan att själva behöva bygga en lösning. Ingenting behöver utvecklas.

Apitek Ssek administreras av Apitek eller enkelt av kundens egen personal. Inga teknik-kunskaper är nödvändiga och utbildning och support ingår.

Varför inte bara utveckla en egen SSEK-router

SSEK är ett relativt enkelt protokoll som adhoc kan implementeras med WCF eller liknande toolkit. Dock säger vår erfarenhet att det nästan alltid uppstår interoperabilitetsproblem vid extern kommunikation och då behövs både kunskap och de rätta verktygen för att kunna felsöka.

Med Apitek SSEK är interoperabilitet med de flesta andra aktörer på marknaden uttestade och i drift och det finns integrerade verktyg för felsökning. Och skulle det inte räcka så finns Apiteks support med mer än 10 års erfarenhet av denna typ av felsökning.

Funktionell beskrivning

  • Fullt stöd för SSEK 1.1 och SSEK 2.0.
  • Integration mellan SSEK och kundsystem med generella webservices, filsystem, Azure Storage Queues, RabbitMQ eller SFTP.
  • Konfiguration via modernt webbgränssnitt med integrerad governance.
  • Integrerad loggning och statistik (grafisk presentation) som alltid är aktiv.
  • Dokumentarkiv för långtidslagring av meddelanden i molnet eller hos kund.
  • Felarkiv för lagring av felande meddelanden med tillhörande bearbetningslogg.

Skandia

Skandia använder Apitek Prisma som tillhör samma produktfamilj som Apitek Ssek.